Toevoer van zuivere lucht

De woning wordt bij dit systeem van verse lucht voorzien door een ventilator die op de zolder staat. De lucht zal in de woning gebracht worden op een centrale plaats waar bewoners er geen hinder van ondervinden zoals in de hal. Hierdoor ontstaat er in de woning een overdruk.

Met dit systeem zal waterdamp niet rechtstreeks afgevoerd worden, maar door de overdruk gaat de vochtige lucht op een natuurlijke wijze de woning verlaten. Dit kan gebeuren door middel van afvoerroosters of langs kieren onder deuren en rond ramen.

De ventilator zal continu op een lage snelheid draaien om de woning steeds van verse lucht te voorzien. Men heeft wel de mogelijkheid om de ventilator ook op een hogere snelheid te laten werken om een teveel aan vocht in de woning snel af te voeren, hetzij door manueel de snelheidsregeling hoger te zetten, hetzij automatisch door een vochtigheidssensor.

Een studie heeft uitgewezen dat een dergelijk systeem zuiniger met energie omspring dan een klassiek systeem met mechanische ventilatie. Dit komt omdat de temperatuur van de lucht die in de woning gebracht wordt van de zolder komt waar deze gemiddeld 3 graden celcius warmer is, en niet van buiten. Dit komt neer op een besparing van ruim 550 kilowatt per jaar wat ongeveer 10% is van het totale verbruik bestemd voor verwarming. De werkelijke besparing zal echter kleiner zijn.

Omdat de ventilator op zolder staat krijgt men hier een onderdruk die aangevuld gaat worden met lucht uit de woning. Het gevaar bestaat er dan in dat deze zelfde lucht weer in de woning gebracht gaat worden door de ventilator. Dit komt de luchtkwaliteit in de woning uiteraard niet ten goede.

Dit probleem kan opgelost worden door de zolder extra goed te isoleren zodat er geen lucht vanuit de woning naar de zolder kan vloeien. Tegelijkertijd moet men er voor zorgen dat de ventilator op zolder voldoende verse lucht van buiten de woning aangevoerd krijgt. Dit kan men bekomen door de zolder te voorzien van een verluchtingsrooster naar buiten toe. Deze buitenlucht moet gefilterd worden zodat er geen onzuivere lucht in de woning komt.

De lucht die in de woning gebracht wordt mag niet passeren over een rook- of CO detector omdat hierdoor de werking van deze detectoren zal verminderen. Net zoals bij alle andere ventilatiesystemen is het ook bij dit systeem nodig dat men een regelmatig onderhoud doet. Filters moeten regelmatig gereinigd worden, net zoals roosters en ventilators.