De werking van uw centrale verwarming verbeteren

Centrale verwarming is gevoelig voor roest. Deze roestvorming kan echter geminimaliseerd worden. Wanneer er zich lucht in het gesloten circuit van de centrale verwarming bevind kan dit roestvorming in de hand werken. Lucht in combinatie met water zorgt er namelijk voor dat ijzer, dus de binnenzijde van de buizen en radiators, kan beginnen roesten.

Normaal gezien moet men de centrale verwarming 1 maal per jaar ontluchten. Dit kan men doen door bij elke radiator het ontluchtingsventiel open te draaien tot wanneer er water uitkomt. Als u merkt dat er veel lucht in de radiators zit dan zal u na het ontluchten de druk weer moeten opvoeren in het systeem.

Ergens aan de boiler moet zich een kraantje bevinden waarmee u water aan het systeem kan toevoegen waardoor de druk weer stijgt. Kijk in elk geval goed naar de drukmeter van de boiler. Op deze drukmeter staat het maximum drukniveau aangeduid. Overschrijd dit niet! Anders loopt u het risico dat door de te hoge druk u ergens een lek krijgt.

Als u meerdere keren per jaar moet ontluchten dan hebt u een probleem met uw centrale verwarming. U kan dan best een vakman de installatie laten komen kontroleren. Meestal is het expansievat verantwoordelijk voor de indringing van lucht in het systeem maar het probleem kan ook ergens anders zitten. Het is moeilijk om dit zelf uit te zoeken.
De centrale verwarming moet jaarlijks nagekeken worden

Indien u meerdere radiators tegelijkertijd opendraait op een koude dag, dan zullen de radiators die zich het kortste bij de boiler bevinden sneller warm worden en bovendien ook heter worden dan deze die verder weg zijn. U kan dit verhelpen door de regelknop op de radiator het kortst bij de boiler niet te ver open te draaien. Hierdoor warmt deze trager op en is er nog voldoende warm water over om de verder gelegen radiators ook op te warmen.

Indien de bovenzijde van de radiator koud is en de onderkant warm, dan bevind zich in deze radiator een grote hoeveelheid lucht. Draai het ontluchtingsventiel open tot wanneer er water uitkomt. Let op! Dit water kan heet zijn. Kijk nadien even of de druk niet terug moet opgevoerd worden in het systeem.

Als de onderzijde van de radiator koud blijft kan dit te wijten zijn aan een ophoping van roest of vuil. De enige manier om dit te verhelpen is door de radiator los te koppelen en deze door te spoelen. Dit is een omslachtig karwei wat u misschien beter laat uitvoeren. Als u dit toch zelf wil doen moet u letten op de volgende punten. Om te beginnen moet u het water dat zich in het circuit van de centrale verwarming bevind aflaten.

Let er op dat indien u het systeem leeg laat lopen en de brander aanslaat dit onherroepelijke schade kan aanbrengen aan de boiler indien deze ook leeg gelopen is. Leg daarom de centrale verwarming volledig uit. Het aflaten van het water gebeurt op het laagste punt van het circuit. Meestal kan men aan de boiler ergens een kraantje vinden waarlangs men dit kan. Men moet er voor zorgen dat alle regelknoppen van de radiators openstaan en bij de hoogst gelegen radiator opent men het ontluchtingsventiel zodat er lucht in het circuit kan stromen terwijl het water wegloopt.

Na het leeglopen verwijderd men de radiator om hem vervolgens door middel van een tuinslang grondig door te spoelen. Wanneer u de radiator weer op zijn plaats hangt moet u er voor zorgen dat de aansluitingen goed waterdicht gemaakt worden. Hiervoor gebruikt u teflon of iets anders dat ook geschikt is. Na het goed aandraaien van de moeren aan de radiator kan u terug water in het systeem brengen. Tijdens dit proces moet u er voor zorgen dat alle regelkranen van de radiators helemaal openstaan zodat deze zich kunnen vullen met water. Ook moet men het ontluchtingsventiel van de bovenste radiator opendraaien zodat de lucht kan ontsnappen terwijl u het circuit opvult met water.

Van zodra er water uit het ontluchtingsventiel komt draait u dit dicht, alsook de watertoevoer. Daarna moet u elke radiator afzonderlijk ontluchten en wederom de druk in het systeem kontroleren. Van zodra u de centrale verwarming weer aanzet zal de druk in het systeem toenemen door het uitzettende warme water. Van zodra de radiators op bedrijfstemperatuur zijn, onderzoekt u nogmaals de aansluitingen van de radiators op lekken.

Indien het een radiator op de bovenverdieping betreft die helemaal koud blijft gaat het hier waarschijnlijk om te weinig water in het systeem. Probeer eerst om deze radiator te ontluchten en de waterdruk weer op te voeren alvorens u de radiator loskoppeld. Het kan zijn dat het probleem dan opgelost is.

Als u het water hoort stromen in de radiators, of als deze lawaai maken, betekend dit meestal dat er zich lucht in het circuit bevind. Dit kan men oplossen door alle radiators te ontluchten en daarna de druk in het circuit weer op te voeren. Een zoemend of zingend geluid in de radiators betekend meestal dat de circulatiepomp te snel draait. U kan de snelheid waarmee deze het water door de buizen stuwt aanpassen. Als u niet zeker weet hoe dit te doen neemt u best kontakt op met een specialist.

Indien u krakende geluiden hoort tijdens het opwarmen of afkoelen van de radiators en buizen dan komt dit doordat er niet genoeg ruimte voorzien is voor de buizen om uit te zetten onder invloed van de temperatuur van het water. Vooral daar waar buizen door de vloer gaan kan dit een probleem zijn. De opening rondom de buis groter maken zal het probleem verhelpen. Als de boiler lawaai maakt duid dit op een ernstig probleem met de boiler zelf. Hiervoor kan u best de hulp van een vakman inroepen.