Stookoliekachels halen een rendement van 85%

Stookolie is de laatste jaren steeds duurder geworden, maar zo ook gas en elektriciteit. De kachels daarentegen verbruiken steeds minder dankzij het niet aflatend onderzoek naar efficiëntie en rendementsverhoging.

Kachels die werken met stookolie kunnen tegenwoordig een rendement halen van 80 tot 85%. Ze geven weinig of geen afzetting van roet in de kachel en schoorsteen en ze produceren geen rook of nare geur dankzij de volledige verbranding.

Sommige kachels met stookolie kunnen voorzien worden van een ventilator om de warmte sneller in de kamer te brengen. Hierdoor bekomt men een warme luchtstroom die uitgaat van de kachel, maar door het geforceerde effect zal de koude lucht die zich in de kamer bevind ook beginnen met circuleren. Bijgevolg is het effect van dergelijke ventilator van korte duur en eigenlijk een beetje misleidend. Warmte verdeeld zichzelf best op een natuurlijke manier, met een natuurlijke luchtstroom.

Bij normaal gebruik is het niet nodig om onder een kachel die werkt op stookolie een vloerbeschermer te leggen tegen de hitte. Vrijwel alle kachels zijn standaard hiermee uitgerust, aan de onderzijde van het toestel. Voor de meeste kachels worden er door de fabrikant afstanden opgegeven voor de plaatsing. Deze afstanden hebben betrekking tot de afstand tussen de kachel en brandbare oppervlakken zoals muren die bekleed zijn met brandbaar materiaal en meubelen.

U kan steeds de afstand tot de muur verkleinen door deze te voorzien van extra brandwerend materiaal zoal bv een aluminium of inox plaat. Dit heeft als bijkomend voordeel dat de warmte die naar achter uitgestraald wordt, ook al is dit niet veel, ook naar voren zal gekaatst worden waardoor het rendement nog hoger wordt.

U kan de kachel best laten installeren door een vakman. Deze zal er voor zorgen dat alles naar behoren werkt. Vooral de eerste maal dat de kachel aangestoken wordt is belangrijk. Tijdens dit proces zal men controleren of de schoorsteen voldoende trekt. De kachel kan achteraan afgesteld worden om een zo goed mogelijke verbranding te bekomen, maar alleen een vakman met de nodige apparatuur kan dit doen.

Kachels op stookolie kunnen tussen 80 en 150kg wegen en hebben een warmte afgifte tussen 3 en 11 kilowatt. Sommige kachels zijn voorzien van een laag namaakkolen waardoor de kachel op een kolenkachel lijkt. Deze laag onbrandbare kolen doet niets af aan het rendement van de kachel. De verbranding blijft optimaal dankzij een weldoordacht systeem van luchttoevoer.

Sommige kachels worden manueel aangestoken terwijl andere voorzien zijn van een elektronische ontsteking. Het verbruik ligt bij de kleinere modellen tussen 0,2 en 0,7 liter per uur en bij de grotere tussen 0,8 en 1,4 liter per uur, afhankelijk van de stand van de thermostaat. De ruimte die ze kunnen verwarmen is afhankelijk van hoe goed deze ruimte geïsoleerd is. Als we aannemen dat een ruimte matig geïsoleerd is dan kan een kleine kachel makkelijk een ruimte van 75 kubieke meter verwarmen en een grote 200 kubieke meter.

De meeste kachels halen hun luchttoevoer uit de kamer waar de kachel staat. Sommige zijn echter uitgerust met een systeem wat u toelaat om een rechtstreekse verbinding naar buiten te maken waardoor de kachel buitenlucht kan gebruiken voor de verbranding. Dit is een zeer goed systeem, ware het niet dat tijdens zeer koude winters men hier wel eens problemen mee kan hebben. De ijskoude buitenlucht kan er namelijk voor zorgen dat het opstarten van de kachel zeer moeizaam gaat omdat de aangetrokken buitenlucht verantwoordelijk is voor het minder vloeibaar worden van de brandstof. In zeer extreme gevallen kan het zijn dat de brandstof zodanig wordt afgekoeld door de aangevoerde buitenlucht dat het starten van de kachel vrijwel onmogelijk is.

U kan best geen oude tweedehands stookolie kachel kopen. Deze kachels springen niet zuinig om met brandstof en halen een rendement van slechts 50 a 60%. De nieuwere kachels halen makkelijk een rendement van 85%. Het rendement van oudere kachels kan wel verhoogd worden, maar hiervoor moeten bepaalde kachel onderdelen vervangen worden wat een investering met zich meebrengt. Uiteindelijk zal men met een oude kachel nooit het rendement kunnen halen van 85%, zelfs niet met deze veranderingen.

Stookoliekachels = roetafzetting?

Controleer het inwendige van de kachel, de kachelbuis en de schoorsteen op roetvorming. Indien u merkt dat er zeer veel roet aanwezig is dan duidt dit op een probleem. Het is moeilijk om vast te stellen wat de oorzaak van de overmatige roetvorming is. U kan hier dan best een specialist bijhalen die zowel de kachel als de schoorsteen kan controleren.

Ga na of de deur van de kachel nog goed sluit en of de isolatie tussen deur en venster nog in goede staat is. Deze kan makkelijk vervangen worden. Reserve onderdelen kunnen steeds verkregen worden via uw leverancier.

Bekijk ook of alle leidingen die van de tank naar de kachel lopen nog in goede staat zijn en of er geen lekken zijn. De tank moet ook gecontroleerd worden. Lekken in de tank kunnen snel gevonden worden door aandachtig naar de grond te kijken onder de tank. Indien de tank voorzien is van een extra aftappunt om water en bezinksel te verwijderen dan kan u dit best ook 1 maal per jaar doen.

Het venster van de kachel kan gereinigd worden met een speciaal product. Vraag hier naar aan de leverancier van de kachel. Gebruik geen gewone zeep of bijtende producten aangezien dit het venster kan beschadigen.

Belangrijk: Indien de kachel om gelijk welke reden uitgegaan is, ook na een korte brandduur, moet u wachten tot deze terug volledig afgekoeld is tot op kamertemperatuur vooraleer u deze terug aansteekt. Doordat de brander warm geweest is, en na het uitdoven nog een tijd warm blijft, zal deze nog steeds de aanwezige brandstof doen verdampen in de kachel. Deze brandstof is zeer ontvlambaar en indien u niet lang genoeg wacht is het mogelijk dat de gassen in de kachel plotseling ontvlammen wanneer ze in contact komen met een open vlam. Dit kan een explosie tot gevolg hebben die enerzijds de kachel kan beschadigen en anderzijds lichamelijk letsel kan veroorzaken.

Stookolie heeft voldoende zuurstof nodig

Om 1 liter stookolie te verbranden verbruikt een kachel ongeveer 30 kubieke meter lucht. Het is dus belangrijk om voor voldoende verluchting te zorgen, zoals trouwens bij alle soorten van kachels.

Een kachel op stookolie dient aangesloten te worden op een schoorsteen met dezelfde diameter als de opening van de kachel. Indien u gebruik wil maken van een oude stenen schoorsteen die vroeger dienst heeft gedaan voor een open haard dan moet u deze aanpassen door deze te voorzien van een ijzeren buis.

Probeer nooit om hout of papier te verbranden in een kachel die ontworpen werd om stookolie te branden. Dit kan in eerste instantie ernstige schade toebrengen aan de kachel en in extreme situaties ook lichamelijk letsel veroorzaken. Ook het verbranden van papier om de schoorsteen op te warmen zodat ze beter “trekt” moet ten allen tijden vermeden worden.

Kachels op stookolie moeten zelf de schoorsteen opwarmen. Dit doet men door het eerste half uur nadat men de kachel heeft aangestoken deze op de laagste stand te laten branden. Hierna kan men geleidelijk aan de thermostaat hoger zetten. Dit doet men ook door tussen elke verhoging lang genoeg te wachten tot wanneer de schoorsteen en kachel voldoende op temperatuur zijn. Men kan ook een speciale gel verkrijgen die gebruikt kan worden om de schoorsteen voor te verwarmen. Bij twijfel, vraag raad aan de leverancier van de kachel.

Stookolie is vergelijkbaar met diesel. Het is een vrij vettige brandstof waarbij tijdens de verbranding verschillende stoffen kunnen vrijkomen die schadelijk zijn voor het milieu. Sommige kachels kunnen de zuivere, maar ook duurdere kerosine branden. Deze brandstof is veel milieuvriendelijker. Nog andere kachels kunnen dan weer gestookt worden met Biodiesel. Vraag aan de verkoper van uw kachel welke soorten van brandstof u allemaal kan gebruiken. Het branden met kerosine of Biodiesel heeft als gevolg dat men minder onderhoud aan de kachel heeft omwille van de zuivere verbranding tegenover stookolie. Deze producten zijn wel duurder.