Een inbouwcassette verhoogt het rendement van de haard

Een inbouwcassette is eigenlijk een houtkachel die door de fabrikant aangepast is om mooi in een open haard te passen. Dit systeem zorgt er voor dat een open haard die totaal niet geschikt is om een woning te verwarmen, omgebouwd kan worden tot een doeltreffende kachel dewelke wel kan gebruikt worden als primaire verwarming.

Deze cassettes zijn zodanig gebouwd dat ze de warmte afgeven aan de ruimte en niet door de schoorsteen laten ontsnappen. Dit komt omdat ze dubbelwandig zijn. De binnenste wand, deze die het kortst bij het vuur is wordt warm en de lucht die gevangen zit tussen beide wanden wordt opgewarmd en afgegeven aan de kamer. De eerste cassettes dateren van begin jaren 80. Deze hadden niet zo een goede reputatie op het gebied van veiligheid en efficiëntie, maar het grootste probleem was eigenlijk met de schoorsteen en niet zozeer met de cassette.

De eerste cassettes dateren van begin jaren 80. Deze hadden niet zo een goede reputatie op het gebied van veiligheid en efficientie, maar het grootste probleem was eigenlijk met de schoorsteen en niet zozeer met de cassette.

In het begin plaatste men de cassette gewoon in de open haard en men hoopte dat de rook wel op natuurlijke wijze zijn weg naar boven zou vinden. Een schoorsteen voor een open haard is echter veel te groot in verhouding tot de hoeveelheid lucht die een cassette maar kan aantrekken, dit in tegenstelling tot open haarden die een massa lucht uit de kamer trekken.

De oplossing is om een metalen of inox buis te plaatsen in de schoorsteen die aangesloten is aan de cassette en die tot helemaal bovenaan de schoorsteen gaat. Deze buis moet duidelijk zichtbaar boven de schoorsteen uitsteken. Liefst ongeveer 30 a 40cm. Dit om ervoor te zorgen dat de natuurlijke windstroom over de buis niet kan verstoord worden door de gemetste schoorsteen. Zoals bij elke schoorsteen moet men er op toezien dat de buis zo recht mogelijk is, zonder veel of scherpe bochten.

Installeren van een houtkachel

Bij de installatie van een houtkachel moet men er op letten dat er voldoende ruimte is tussen de kachel en alle brandbare materialen in de kamer. Meestal is gezond verstand voldoende om er voor te zorgen dat meubels en dergelijke ver genoeg van de kachel staan. Men kan echter al snel dingen over het hoofd zien zoals een brandbare vloerbedekking of schoorsteenmantel.

Het is de bedoeling dat de kachel zo weinig mogelijk plaats inneemt in het interieur maar men moet tegelijkertijd het brandgevaar tot een minimum herleiden. Om dit te bekomen kan men hittewerende materialen gebruiken. Deze materialen mag men niet tegen de te beschermen oppervlakten plaatsen, maar men moet ruimte tussen laten. Hierdoor kan er lucht circuleren achter het hittewerende materiaal zodat achterliggende oppervlakten niet te warm worden. Men kan verschillende materialen gebruiken hiervoor zoals ijzer of inox, aluminium, steen of tegels. Sommige materialen die speciaal ontwikkeld werden voor dit doel zijn zodanig hittebestand dat men ze wel rechtstreeks tegen de muur kan bevestigen. Hiervoor neemt men dan best contact op met een gespecialiseerde leverancier van dergelijke producten.

De meeste houtkachels geven hun warmte af naar de zijkanten, naar boven, en vooraan. Ze zijn al voorzien van een hittewerende onderplaat zodat ze zonder problemen op brandbare vloerbedekking kunnen geplaatst worden. Eventuele vonken die uit de kachel springen op het moment dat u wil bijvullen met hout kunnen er dan weer wel voor zorgen dat uw vloerbedekking beschadigd wordt. We geven u een paar richtlijnen om uw kachel zo goed en veilig mogelijk aan de schoorsteen aan te sluiten. Deze zijn geen verplichting maar zullen er wel voor zorgen dat u later weinig of geen problemen ondervind met het gebruik van de kachel.

Probeer om de kachel zo kort mogelijk bij het aansluitpunt van de schoorsteen te plaatsen. Vermijd het gebruik van buizen van langer dat 3 meter om tot aan de schoorsteen te geraken en probeer om de aansluiting zo recht mogelijk te maken. Gebruik indien u een bocht van 90 graden moet maken met de buis liever 2 bochten van 45 graden. Hierdoor zal er minder turbulentie in de buis ontstaan. Als u toch gebruik moet maken van bochten van 90 graden probeer dit dan tot een minimum te herleiden. Dit zal anders de opwaartse luchtstroom in de schoorsteen nadelig kunnen beïnvloeden door een teveel aan turbulentie in de buis.

Gebruik liefst geen gegalvaniseerd staal maar zwarte buizen. Gegalvaniseerd staal is meestal voorzien van een extra laag die onder invloed van de hoge temperatuur zal verdampen. Hierdoor kunnen schadelijke gassen vrijkomen. Wanneer meerdere buizen gebuikt worden moeten de aansluitingen elkaar minstens 3cm overlappen. Hetzelfde geld voor aansluitingen op bochten. Elke aansluiting moet door middel van schroeven vastgezet worden. Het niet vastmaken van verbindingen kan aanleiding geven tot het lekken van giftige dampen in de kamer. Indien de aansluiting van kachel naar schoorsteen horizontaal is moet men er voor zorgen dat de buis naar de schoorsteen toe hoger ligt dan aan de kachel. Anders kan de rook bij weinig opwaartse luchtstroom terug in de kachel komen.

Probeer om de buizen zodanig te plaatsen dat het reinigen makkelijk kan gebeuren. Vermijd in elk geval dat de kachel moet verplaatst worden om de schoorsteen te reinigen. Een buis mag nooit door een brandbare vloer of muur gaan. Deze aansluitingsbuis wordt zodanig heet dat het omliggende materiaal vuur zou kunnen vatten. Neem contact op met uw verzekeringsmaatschappij en vraag hen om u duidelijk te laten weten, liefst schriftelijk, waar u moet op letten om nog steeds verzekerd te zijn. Vraag ook hoe de installatie van een houtkachel uw premie van de brandverzekering beïnvloed.

Indien u de installatie laat doen, overleg dan met de installateur wat er allemaal gaat gedaan worden en wanneer. Stel een schema op van de werkzaamheden. Laat ook op voorhand een duidelijke offerte maken voor de werken die zullen uitgevoerd worden. Indien u alles zelf installeert, zorg er dan voor dat u kan rekenen op advies, desnoods tegen betaling, van een gespecialiseerd iemand. Dit advies kan zeer belangrijk zijn indien u twijfelt over bepaalde stappen van de installatie.

Lees de handleidingen die geleverd worden bij de kachel. Soms wordt ook bij de buizen die u gebruik om in de schoorsteen te plaatsen een beknopte folder geleverd met installatie instructies. Wijk nooit af van de aanbevelingen van de fabrikant. Kachels en schoorstenen worden uitvoerig getest door de fabrikanten en de handleiding is eigenlijk een rapport met hun bevindingen en aanbevelingen. Na de installatie is het aan te bevelen om zowel een rookdetector als een CO (koolstofmonoxide) detector te installeren in de kamer waar de kachel staat. Ook een brandblusapparaat is een basisvereiste op het gebied van veiligheid.

Laat minstens 1 maal per jaar uw schoorsteen reinigen door een erkend schoorsteenveger. Vraag deze persoon om vooral goed te kijken naar roetafzetting op de wanden van de schoorsteen. De aanwezigheid van veel roet in de schoorsteen kan er op wijzen dat het hout dat u gebruikt veel te nat is of dat er een onvolledige verbranding is. Ook kan het een teken zijn dat er niet voldoende opwaartse luchtstroom is in de schoorsteen. Dit kan duiden op een schoorsteen die niet warm genoeg wordt of die niet hoog genoeg is. Problemen met overmatige roetafzetting kunnen vele oorzaken hebben. Indien u een oude kachel heeft is deze waarschijnlijk de boosdoener. Oude kachels hebben een slechtere verbranding dan nieuwe hoogrendement kachels.

Een katalysator geeft een houtkachel meer vermogen

Kachels met een katalysator zijn uitgerust met een extra verbrandingskamer die vervaardigd is uit keramiek en die meestal de vorm van een honingraat heeft. De gassen die vrijkomen tijdens de verbranding van hout worden door deze katalysator gestuurd waar ze tot ontbranding komen en er zo extra energie (warmte) gewonnen kan worden.

Dit type van kachel kan meer warmte afgeven over langere duur. Kachels zonder katalysator hebben een andere techniek om ook een hoog rendement te halen. Deze kachels zijn zo ontworpen dat de weg die de hete lucht moet afleggen in de kachel veel langer is dan bij kachels zonder katalysator. Hierdoor wordt deze lucht verder opgewarmd door het vuur waardoor alle restdeeltjes in de luchtstroom ook tot ontbranding komen en er een hoger rendement is.

De meeste modellen van houtkachels hebben geen katalysator aangezien het verschil in rendement vrij klein is, maar kachels met katalysator zijn wel duurder. Het verschil in rendement rechtvaardigt niet steeds het prijsverschil. De laatste generatie van hoogrendement kachels springen 30 tot 35% efficiënter om met hun brandstof dan gewone kachels. Dit wil zeggen dat de hogere prijs van dergelijke kachels u 30% minder brandhout doet kopen, jaar na jaar. U kan ook minder opslagruimte voorzien en u moet minder hout zagen, klieven, en versjouwen.

De hogere aankoopprijs van de kachel haalt u er meestal uit na 2 jaar gebruik. Hoogrendement kachels produceren ook tot 90% minder rook dan oudere kachels dankzij de naverbranding van de gassen. 90% minder rook betekend ook 90% minder roetafzetting in de schoorsteen. Bijgevolg een veel veiligere en zuivere verbranding dan met oudere kachels aangezien het risico op schoorsteenbrand nagenoeg onbestaande is. Dit wil niet zeggen dat u de schoorsteen niet regelmatig moet laten reinigen. Dit is trouwens jaarlijks verplicht door de meeste brandverzekeringen.