Caravan verwarming : veiligheid op de eerste plaats

De hierboven besproken systemen (luchtverwarming en infraroodverwarming) kunnen ook toegepast worden als caravanverwarming. Extra caravan verwarming is onmisbaar wanneer u naar zeer koude streken gaat of wanneer uw caravan al een ouder model is. Een moderne caravan is uitgerust met een verwarmingssysteem met voldoende vermogen, maar het kan soms nodig zijn om ook hier nog bij te verwarmen.

De meest voorkomende soort van caravanverwarming werkt op gas (liefst propaan). Het is meestal mogelijk om bepaalde delen van de caravan af te sluiten zodat de warmteopbrengst van de kachel hoger is. Deze verwarmingssystemen moeten uitgerust zijn met een automatische uitschakeling wanneer het zuurstofpeil in de caravan beneden een bepaalde waarde komt.

Het vermogen ligt tussen 500 watt voor de kleinste modellen en 6000 watt of meer voor de grootste. Het gewicht ligt meestal tussen de 5 en 12 kilogram. Sommige modellen zijn voorzien van wieltjes wat het verplaatsen eenvoudiger maakt (Opgelet!! Niet verplaatsen wanneer de kachel in werking is). Ook petroleum kachels (oliekachels) worden vaak gebruikt als caravan verwarming, maar het gebruik van dergelijke kachels is niet aan te raden omwille van brandgevaar.

De hierboven beschreven verwarmingssystemen voor caravans zijn enerzijds doeltreffend, maar anderzijds raden we het gebruik hiervan af. Hiervoor zijn meerdere redenen aan te halen. Verwarming met een open vlam (zoals gas of olie) in een gesloten ruimte zoals een caravan kan het gevaar voor CO vergiftiging doen toenemen. Ook kan een dergelijk kachel omvallen, leidingen kunnen gaan lekken, of kan er brandstof uit het toestel lopen wat het gevaar op brand of explosie aanzienlijk zal vergroten. Deze toestellen worden ook vrij warm waardoor men zich kan verbranden, vooral kleine kinderen vormen hier de grootste risicogroep.

De voorkeur gaat uit naar caravanverwarming met een lagere oppervlakte temperatuur en die voorzien is van rookgasafvoer. Deze systemen zijn duurder in aankoop, maar over het algemeen van een veel betere kwaliteit. Zo is het bijvoorbeeld perfect mogelijk om uw caravan te voorzien van propaan gestookte centrale verwarming waarbij het rookgas of langs het dak, of langs een zijwand, zal afgevoerd worden naar buiten toe. Een dergelijk systeem kost tussen de 1500 en 2500 euro.

De flessen worden buiten de leefruimte van de caravan bewaard zodat er geen gas in het interieur kan komen. De centrale verwarmingseenheid kan aangesloten worden op luchtkanalen die geplaatst worden in de caravan en die de warme lucht goed verdelen. Een CV installatie die werkt met vloeistof is ook mogelijk, maar moeilijker te installeren. Elektrische verwarming is voor een caravan niet interessant omdat u dan steeds afhankelijk bent van externe stroomvoorziening.