Groene energie is bezig aan een opmars

Groene energie heeft geen enkele vervuilende eigenschap. Dit wil zeggen dat tijdens het opwekken van deze energie, er geen giftige gassen in de atmosfeer terecht komen. De bekendste vormen van groene energie zijn windenergie, waterkracht en zonne-energie.

Windmolenparken en waterkrachtcentrales leveren in Belgie en Nederland slechts een klein deel van de benodigde stroom. Men is wel volop bezig met de uitbreiding van bestaande installaties om stilaan meer en meer groene energie beschikbaar te maken voor de consument. Aangezien men zelf geen windmolen in de tuin of waterkrachtcentrale kan plaatsen is men voor de levering van deze groene stroom afhankelijk van zijn energieleverancier. U kan aan deze vragen of men u groene stroom kan leveren. Op deze manier zorgt u er voor dat uw energieverbruik niet zal bijdragen aan de steeds zwaarder wordende belasting voor het milieu.

Voor de plaatsing van zonnepanelen krijgt u meestal een tegemoetkoming van de overheid. Hoeveel deze tegemoetkoming bedraagt hangt af van waar u woont en hoeveel zonnepanelen u wil plaatsen. Voor meer informatie hierover neemt u best kontakt op met de plaatselijke overheid van uw woonplaats.

Zonnepanelen moeten naar het zuiden gericht zijn onder een hoek van 25 tot 55 graden om het hoogst mogelijke rendement te halen. Indien u volledig uw eigen elektriciteit wil kunnen opwekken dan moet u voldoende zonnepanelen plaatsen om 4 a 5000 kWh per jaar te kunnen genereren (ongeveer 40 vierkante meter zonnepanelen). Dit komt overeen met een investering tussen 30.000 en 40.000 euro.

Wanneer uw woning nog steeds aan het elektriciteitsnet gekoppeld is en u meer elektriciteit produceerd met zonnepanelen dan dat u daadwerkelijk verbruikt, dan levert u energie aan het elektriciteitsnet. Hiervoor wordt u betaald aangezien de elektriciteitsmeter op dat moment achteruitdraait. Het loont dus nog steeds de moeite om zuinig met energie om te springen, ook al kan u deze zelf opwekken.

Gedurende de nacht, of wanneer er zeer weinig licht is zoals op zwaar bewolkte dagen, maakt u in de eerste plaats gebruik van de energie die uw zonnepanelen opleveren. Indien dit niet voldoende is dan wordt de rest van de benodigde stroom gehaald van het elektriciteitsnet. Ingewikkelder wordt het wanneer u niet gekoppeld bent aan het elektriciteitsnet. Dan zullen de zonnepanelen de teveel opgewekte energie opslaan in batterijen. Hierdoor kan u waneer het donker is nog steeds gebruik maken van elektriciteit. Bij dit systeem is het uiteraard belangrijk om zo weinig mogelijk energie te verspillen

Een warmtepomp kan alleen maar gebruikt worden in woningen die zeer goed geisoleerd zijn omdat de warmteopbrengst niet zeer hoog is. Bij slecht geisoleerde woningen zal de hoeveelheid warmte die de warmtepomp kan produceren, niet voldoende zijn. Er bestaan systemen die warmte onttrekken aan de lucht, het grondwater of aan de aarde. Hoe groter het verschil in temperatuur tussen 1 van deze 3 en de temperatuur die u wil behalen, hoe meer elektriciteit de warmtepomp verbruikt. U kan het vergelijken met uw koelkast. Op warme dagen verbruikt deze meer energie om te koelen. Aan de achterzijde van de koelkast kan men dan een warme luchtstroom voelen. Een warmtepomp werkt op net dezelfde manier door warmte te onttrekken aan de omgeving en af te geven aan uw woning.

Voor elke kWh die een warmtepomp verbruikt, levert ze tussen de 2 en de 6 kWh aan warmte. Een warmtepomp die werkt met op buitenlucht zal uiteraard gedurende de winter veel meer energie verbruiken dat dat deze kan leveren. De energiewinst is hier minimaal en in de winter zal men moeten bijverwarmen. Deze installatie is het goedkoopste. De systemen die werken met het onttrekken van warmte aan het grondwater of de aarde zijn beter aangezien de energieopbrengst gedurende het hele jaar redelijk gelijk loopt. Op 5 a 7 meter onder de grond is de invloed van de verschillende seizoenen onbestaande. Dus als het buiten -10 graden celcius is dan in de temperatuur op deze diepte nog steeds 10 graden waardoor de warmtepomp haar werk naar behoren kan blijven doen. Hetzelfde geld voor het systeem dat werkt met grondwater. De installatiekosten voor deze 2 systemen zijn uiteraard veel duurder aangezien er een netwerk van buizen moet gelegd worden onder de grond.

Een warmtepomp wordt bijna steeds gekoppeld aan vloerverwarming omdat de hoeveelheid warmte die men kan opwekken zelden meer dan 45 graden celcius bedraagt. Het is ook om deze reden dat de woning zeer goed moet geisoleerd zijn.

Er worden momenteel experimenten gedaan met buizen die men tot op 300 meter onder de grond legt. De temperatuur is hier hoger en de warmteopbrengst dus ook. Een dergelijke installatie is echter verschikkelijk duur omwille van de diepte der buizen en is economisch gezien momenteel nog niet rendabel.