Bio-energie is 100% biologisch

Bio-energie is energie die gewonnen wordt uit biomassa. Deze biomassa bestaat uit planten, bomen en andere organische stoffen. Gedurende hun levensduur kunnen planten de energie van de zon opslaan in koolstof verbindingen.

Het verbranden van biomassa om bio-energie op te wekken zorgt ervoor dat het koolstof dat door de planten werd opgenomen weer vrij komt in de atmosfeer als CO2. Deze koolstof zal het volgende jaar weer opgenomen worden door de nieuw aangeplante oogst waardoor het vervuilende effect op de atmosfeer nihil is.

Bio-energie bestaat in vaste-, vloeibare- of gasvorm. Brandhout is een bio-energie in vaste vorm. Bio-olie is vloeibaar en biogas is uiteraard gasvormig. Al deze vormen van bio-energie kunnen gebruikt worden om elektriciteit op te wekken en om onze woningen te verwarmen zonder noemenswaardige luchtvervuiling.

Tijdens de verbranding van hout komt er net zoveel koolstof vrij als dat het hout gedurende zijn levensduur heeft opgenomen. Dus als men voor elke boom die verbrand wordt een nieuwe plant en deze even groot laat worden dan kunnen we aannemen dat hij al het koolstof dat is vrijgekomen terug zal opnemen. Hierdoor is hout een vernieuwbare energiebron en valt het onder de categorie bio-energie.

Het tempo van de vernieuwing is afhankelijk van de snelheid waarmee de nieuwe boom groeit. Momenteel worden er op verschillende plaatsen in de wereld experimenten gedaan met snelgroeiende bomen. Hierdoor kan men de steeds groter wordende vraag naar brandhout beter volgen. Ook probeert men op deze manier om het teveel aan CO2 dat zich in de atmosfeer bevind (door de verbranding van fossiele brandstoffen) zo snel mogelijk om te zetten in een venieuwbare energiebron.

Brandhout is de enige bio-brandstof die, bij wijze van spreken, voor het oprapen ligt. Het brandhout moet alleen nog voldoende gedroogd worden en dan kan het gebruikt worden als bio-brandstof. Andere bio-brandstoffen moeten eerst een reeks van handelingen ondergaan vooraleer we ze kunnen gebruiken.

Als alternatief voor aardolie kan men gebruik maken van bio-olie. Deze wordt gewonnen uit de zaden van verschillende plantensoorten. Bio-olie is niet giftig en 100% biologisch afbreekbaar. De hoeveelheid warmte die 1 liter bio-olie door verbranding opleverd is gelijk aan de hoeveelheid warmte die 1 liter aardolie opleverd. De prijs van bio-olie is vergelijkbaar met deze van aardolie, het is echter niet overal te koop en niet alle kachels kunnen er op werken. Het wordt meestal gebruikt in elektriciteitscentrales.

Ook biogas behoort tot de mogelijkheden om onze woning te verwarmen, deze keer als alternatief voor aardgas. Dit gas wordt gewonnen uit biomassa dankzij vergisting. Het bestaat voor het grootste deel uit methaangas. Installaties die biogas produceren vind men soms terug op landbouwbedrijven die op deze manier zelf hun eigen elektriciteit kunnen produceren. Biogas is niet echt commercieel voorradig daar het slechts op kleine schaal geproduceerd wordt. Net als bij bio-olie, wordt biogas hoofdzakelijk gebruikt in elektriciteitscentrales.