Sommige problemen hebben geen duidelijke oorzaak

Dagelijks worden er nieuwe en hypermoderne kachels verkocht die moeten dienen voor de vewarming van de woning. Sommige van deze moderne kachels worden aangesloten op een gemetste schoorsteen van 200 jaar oud, zonder dat de bewoners weten welke problemen hen te wachten staan. Een slechte afvoer van verbrandingsgassen, overmatige vochtigheid en aantasting van de schoorsteen zijn het gevolg. Deze problemen zijn niet altijd nadrukkelijk aanwezig en ze vallen dus niet altijd onmiddellijk op.

Vrijwel alle moderne kachels hebben een zeer lage restgastemperatuur. Dit wil zeggen dat dankzij het verhoogde rendement van de kachels, de temperatuur van de verbrandingsgassen die de kachel verlaten veel lager is dan bij oude kachels. Dit komt omdat hoog rendements kachels zoveel mogelijk warmte onttrekken aan de verbrandingsgassen. Door deze gassen vrij te laten in een koude schoorsteen die bovendien nog veel te groot is zullen ze zeer snel afkoelen. Hierdoor verminderd het vermogen van deze gassen om te stijgen in de schoorsteen.

Bij de verbranding van fossiele brandstoffen komt ook een deel water vrij. Waterdamp heeft als eigenschap dat het zich afzet op koude oppervlakten, zoals in dit geval de binnenkant van de koude schoorsteen. Vooral schoorstenen die buiten de woning lopen of schoorstenen die tegen een buitenmuur gebouwd zijn hebben hier veel problemen mee. Het gevolg is dat wanneer het vuur niet voldoende lang en hard brand, dit vocht niet verdampt maar in de stenen trekt waardoor deze verzadigd geraken van vocht. Hierdoor kunnen voegen los komen te zitten waardoor de schoorsteen onstabiel wordt. Ook kan het gebeuren dat aan de binnenmuur het behang los komt, verf loslaat van de muur, of dat pleisterwerk naar beneden valt omdat de muur te vochtig wordt.

Wanneer het gedurende de winter vriest en uw kachel is niet heel de tijd in werking dan zal de schoorsteen gedurende de nacht voor een deel bevriezen. Het opgenomen vocht zet hierdoor uit waardoor voegen barsten en stenen kunnen loskomen. In het slechtste geval zal er zeer veel schade aan de schoorsteen toegebracht worden waardoor de werking verslecht en er nog meer vocht kan opgenomen worden door de stenen. De problemen zullen in snel tempo erger worden waardoor de schoorsteen en de kachel onbruikbaar worden.

Tijdens de verbranding van kolen en stookolie komen er verschillende chemische stoffen vrij. Deze stoffen zetten zich vast op de binnenzijde van de schoorsteen. Wanneer de schoorsteen niet warm genoeg wordt dan kan condensatievocht zich eveneens vastzetten op de binnenzijde van de schoorsteen om zich vervolgens te vermengen met de reeds aanwezige chemische stoffen. Hierdoor onstaat een zuur en bijtend produkt dat op lange termijn veel schade kan toebrengen aan de binnenzijde van de schoorsteen.

Schoorsteen problemen kunnen opgelost worden

Spijtig genoeg worden al deze problemen veel te laat opgemerkt. De enige oplossing hiervoor bestaat uit het plaatsen, of laten plaatsen, van een inox buis die komaf maakt met al deze problemen. Het heeft geen zin om een dure herstelling aan de schoorsteen te laten uitvoeren aangezien men op deze manier alleen maar de gevolgen aanpakt en niet het probleem zelf, namelijk een schoorsteen die niet geschikt is voor de kachel die gebruikt wordt.

Het plaatsen van een inox buis is veel goedkoper dan een herstelling laten uitvoeren aan een gemetste schoorsteen. U moet er uiteraard wel voor zorgen dat indien er structurele schade aan de schoorsteen is dat u deze om veiligheidsredenen eerst laat herstellen.

Bij een slecht onderhouden schoorsteen heeft men steeds het risico op schoorsteenbrand. Roetafzetting binnenin de schoorsteen kan plotseling ontbranden, vooral wanneer u een houtkachel gebruikt. Kleine scheuren en barsten in de schoorsteen kunnen er voor zorgen dat er ongemerkt koolstofmonoxide (CO) de woning binnenkomt. CO is een zeer gevaarlijk, kleurloos en reukloos gas, dat indien het in voldoende hoge concentraties wordt ingeademd, dodelijk kan zijn.

Een goede schoorsteen (een inox buis) maakt komaf met 98% van de roetafzetting binnenin de schoorsteen. De hoeveelheid waterdamp die vrij komt gedurende de verbranding van fossiele brandstoffen is vrijwel steeds constant, daar kan men weinig aan veranderen. Men kan echter wel de hoeveelheid waterdamp die neerslaat op de binnenkant van de schoorsteen beinvloeden door er voor te zorgen dat de schoorsteen snel op bedrijfstemperatuur kan komen.

Dit bereikt men door de schoorsteen goed te isoleren. Gemetste schoorstenen kunnen niet goed geisoleerd worden. Indien u een schoorsteen wil waar u weinig of geen onderhoud aan hebt en die zeer veilig is dan kiest u best voor een dubbelwandige inox buis. Elke schoorsteen moet gedurende lange tijd kunnen weestaan aan hitte, vochtigheid, roet, chemische restprodukten en ze mag over de hele lengte geen gassen doorlaten.