Goed isoleren is belangrijk

Het isoleren en tochtvrij maken van een woning is zeer belangrijk en is de eerste stap naar een lager verbruik. U kan door het isoleren van een oude woning tot 60% brandstof besparen. Het heeft totaal geen zin om een nieuwe kachel te kopen die zeer zuinig is indien de woning niet goed geisoleerd is.

U moet de woning grondig controleren op warmteverlies. Het isoleren van een woning heeft ook tot gevolg dat het algemene gevoel van comfort erop vooruit gaat. Ook tijdens zeer warme zomers is het makkelijker om een geisoleerde woning langer koel te houden. Ook vochtproblemen kunnen aangepakt worden door te isoleren. Een woning moet wel op regelmatige tijdstippen goed verlucht worden.

Ook moet er een toevoer zijn van verse lucht in de woning om er voor te zorgen dat tijdens het gebruik van een kachel met open vlam, zoals gaskachels, houtkachels, kolenkachels of een kachel op stookolie, er geen onderdruk ontstaat waardoor de schoorsteen niet meer naar behoren werkt. De toevoer van verse lucht moet men kunnen controleren door met behulp van een regelsysteem er voor te zorgen dat er meer of minder lucht de woning kan binnenkomen.

Te droge lucht in de woning gedurende de winter is het gevolg van buitenlucht die kan binnendringen. De relatieve vochtigheid van koude lucht in de winter is vrij hoog, maar het absolute gehalte aan vocht dat koude lucht kan bevatten is laag. Wanneer deze lucht de woning binnenkomt en opwarmt dan wordt dit zeer droge lucht. Te droge lucht kan makkelijk verholpen worden door een vochtverdamper te plaatsen.

Als uw woning echter goed geisoleerd is zal u niet snel problemen hebben met te droge lucht. De normale huishoudtaken zoals wassen, stijken en koken zorgen voor voldoende vocht in de woning. Indien uw woning daarentegen te goed geisoleerd is en weinig of niet verlucht wordt dan kan het tegenovergestelde gebeuren, namelijk teveel vochtige lucht. Hierdoor kan men last krijgen van onaangename geuren waardoor het algemene comfort in de woning erop acheruit gaat.

De oplossing hiervoor is om dan een elektronisch systeem te installeren dat op regelmatige tijdstippen de woning zal verluchten. Dergelijk systeem bestaat uit een elektrische ventilator met schakelklok die in een buitenmuur geinstalleerd wordt. U kan ook dagelijks gedurende 15 a 20 minuten een venster openzetten.

Energie besparen vraagt een inspanning

De makkelijkste en goedkoopste manier om het comfort in uw woning te verhogen is door uw kachel op een verantwoorde manier te gebruiken en door de juiste kleding te dragen in huis. Zuiniger omspringen met energie vraagt een investering aan de woning enerzijds en een aanpassing van uw levensstijl anderzijds.

Tussen 60 en 70% van het energieverbruik in de woning in koude tot gematigde streken komt op rekening van de verwarming. De verwarming minder hard laten branden is de makkelijkste manier om te besparen op verwarmingskosten. Tijdens de koudste maanden kan men tot 10% energie besparen door de temperatuur in de kamer met 3 graden te laten dalen gedurende slechts 4 uur.

Hoe groter het verschil in temperatuur tussen de buitenlucht en binnen in de woning, hoe sneller uw woning warmte afgeeft naar buiten toe. Dus door de temperatuur in huis te verlagen zal de woning ook trager afkoelen. Een programmeerbare thermostaat kan de temperatuur in huis regelen op tijdstippen die door u op voorhand bepaald worden. Zo kan u als u langere tijd afwezig bent, de thermostaat zodanig programmeren dat deze, voordat u weer thuiskomt, hij er voor zal zorgen dat de woning weer opgewarmd wordt.

Zo kan de temperatuur gedurende de nacht gerust wat lager ingesteld worden. De thermostaat zorgt er dan voor dat tegen dat u wakker wordt uw woning weer aangenaam warm is. Met een thermostaat kan u zeer veel besparen op uw verwarmingskosten.

U kan uw woning snel isoleren door alleen al deuren en vensters aan te pakken. De meeste deuren en vensters laten veel tocht door. Deze openingen laten geen warme lucht ontsnappen, maar laten veel koude lucht binnen. Een slecht geisoleerde woning jaagt de kosten voor verwarming enorm de hoogte in. Dit kan gaan van 20 tot soms wel 50% meer verbruik.

Isoleren hoeft echter niet duur te zijn. De meeste materialen die gebruikt worden kosten, in vergelijking met de prijs van de verloren energie, niet veel. Isoleren is ook een taak die men makkelijk zelf kan doen. De beste plaats om te beginnen met isoleren is de zolder of bovenverdiepingen. Omdat warme lucht stijgt zal daar ook het eerste verlies optreden. Kijk naar de vloer in de zolder. Komen er buizen of draden door de vloer? Isoleer hier dan eerst door gebruik te maken van silicone. Maak alle gaten in de vloer dicht. Grotere gaten kan men altijd dichten door er een stuk piepschuim of isolatiedeken in te steken en vervolgens dit vast te zetten met silicone. Als de schoorsteenbuis van uw kachel door de vloer komt kan u de naden rondom de buis steeds afdichten met silicone die tegen een hogere temperatuur kan. Als de naden te groot zijn kan u deze ook eerst weer opvullen met een isolatiedeken en vervolgens afwerken met silicone.

Isoleer eerst deuren en vensters

Deuren kunnen rondom geisoleerd worden met speciale isolatie kleefband. Deze is langs de ene kant zelfklevend en langs de andere kant voorzien van een dikke laag isolatiemateriaal. Ook de onderkant van de deur kan makkelijk geisoleerd worden. Veel deuren hebben een opening van soms wel 1cm onderaan. Hierdoor kan er veel koude lucht binnenkomen. In de handel kan men verschillende oplossingen vinden om deze opening dicht te maken.

Het is echter niet alleen tussen de deur en de kader dat men warmte kan verliezen, ook de aansluiting tussen kader en muur laat soms te wensen over. Dit kan men makkelijk verhelpen door rondom de kader van de deur silicone aan te brengen. Al deze maatregelen kan men ook toepassen om ramen te isoleren. De muren die aansluiten aan het dak vertonen dikwijls veel gaten waarlangs zeer veel warmte kan ontsnappen. Deze gaten kan men nochtans makkelijk opvullen met isolatiedeken.

Door het dak zelf te isoleren kan men wellicht nog de grootste besparing in brandstofkosten bekomen. Hiertoe kan men speciale isolatiedekens aanbrengen en daarna de binnenzijde afwerken waardoor u extra ruimte aan uw woning toevoegd en tegelijkertijd het dak isoleerd. Het dak isoleren is een heel karwei, maar met een goede planning en het juiste materiaal is het een haalbaar project. Let er wel op dat u openingen die speciaal werden aangebracht in het dak en die dienen voor de verluchting, dat u deze niet afsluit.

De ramen zijn in de meeste huizen de koudste oppervlakken. De warme lucht komt vanaf het plafond, langs de muren en de ramen terug naar benenden om vervolgens weer opgewarmd te worden en terug naar het plafond te stijgen. De muren zijn meestal niet koud, maar de ramen wel, zelfs al hebt u dubbel glas. De warme lucht die langs de ramen komt zal gevoelig afkoelen en vervolgens langs de grond weer naar de kachel gaan.

Het bedekken van de ramen met gordijnen of overgordijnen zal dit afkoelen van de lucht voor een groot stuk tegengaan. Hoe zwaarder de stof en hoe langer de overgordijnen zijn, des te minder zal de lucht afkoelen. Op deze manier kan u ook een grote besparing verkrijgen. Rolluiken zorgen voor een even grote besparing doordat de koude wind in de winter niet rechtstreeks op de ramen kan waaien koelen deze niet veel af. Gebroken ramen moet men ook zo snel mogelijk vervangen.

Bij het sluiten van de ramen moet u op het laatste stuk een duidelijke weerstand voelen. Hierdoor bent u er zeker van dat de isolatie tussen het raam en de omlijsting goed sluitend is. Kontroleer of de silicone waarmee de ramen vastzitten nog in goede staat is. Probeer ook om zoveel mogelijk zonlicht binnen te laten. Hierdoor warmt uw woning op.