Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.
Verwarming-info.be Info & advies over de verschillende soorten verwarming.
header image
Verwarming-info.be

Onderhoud centrale verwarming

Of je je woning of bedrijf nu verwarmt met gas, mazout, hout of pellets, je bent wettelijk verplicht om je centrale stooktoestel regelmatig te laten onderhouden. Waarom is dat regelmatige onderhoud van je centrale verwarming zo belangrijk? Zijn de wettelijke verplichtingen verschillend bij installaties op gas, mazout of vaste brandstof? En hoeveel betaal je ongeveer voor een cv-onderhoud? Je leest het allemaal in dit artikel!

Ga snel naar:
1. Onderhoud cv-ketel gas
2. Onderhoud cv-ketel mazout
3. Onderhoud cv-ketel vaste brandstof

 

Waarom is onderhoud centrale verwarming zo belangrijk?

Als gebruiker van een cv-installatie (eigenaar of huurder) moet je die regelmatig laten onderhouden. De Vlaamse overheid legt die wettelijke verplichting rond het onderhoud van je centrale verwarming natuurlijk niet zomaar op. Een cv-onderhoud is essentieel voor:

 • Optimaal rendement: een goed onderhouden cv-installatie levert maximale energieprestaties. Dat optimale rendement bezorgt jou een lagere energiefactuur.
 • Langere levensduur: dankzij een regelmatig onderhoud gaat je cv-installatie langer mee. Een erkende technicus vervangt namelijk versleten onderdelen, stelt je cv-ketel correct af, …
 • Minder kans op defecten: in de winter komt een defecte cv-installatie erg ongelegen. Wil je dergelijke problemen vermijden? Zorg dan dat je je cv-onderhoud niet uit het oog verliest en tijdig laat uitvoeren.
 • CO-vergiftiging voorkomen: koolstofmonoxide (CO) eist nog altijd elk jaar levens. Met een nagekeken cv-installatie voorkom je een onvolledige verbranding en dus ook de vorming van dit giftige gas.
 • Lagere CO2-uitstoot: een goed onderhouden cv-installatie is niet alleen energiezuiniger, maar ook milieuvriendelijker. Dankzij het cv-onderhoud stoot je namelijk minder CO2 uit.

 


1. Onderhoud cv-ketel gas = om de 2 jaar

onderhoud centrale verwarming

Heb je een centraal stooktoestel op gas (aardgas, butaan of propaan)? En heeft je cv-ketel een vermogen van meer dan 20 kilowatt (het vermogen van de meeste cv-ketels in woningen)? Dan ben je wettelijk verplicht om je verwarmingsinstallatie om de 2 jaar te laten onderhouden. Die verplichting geldt zowel voor particulieren als bedrijven.

 

Geen verplichting voor individuele stooktoestellen op gas

Deze onderhoudsverplichting geldt enkel voor centrale stooktoestellen op gas en dus niet voor individuele toestellen als gashaarden, badgeisers, … Toch is ook bij deze individuele stooktoestellen een regelmatig onderhoud sterk aanbevolen. Zo draag je niet alleen zorg voor je toestel (rendement, levensduur, …), maar ook voor je eigen veiligheid (preventie van CO-vergiftiging).

 

 

Wie moet het onderhoud uitvoeren?

Enkel een erkende ’technicus gasvormige brandstof’ mag het onderhoud van je centrale verwarming op gas uitvoeren. Goed nieuws, alle technici die ingeschreven zijn bij de Buldit-offerteservice zijn erkend door de Vlaamse overheid.

 

Werkwijze onderhoud gasketel

Een ervaren technicus is ongeveer 1u bezig met het onderhoud van je verwarming op gas. Hij voert daarbij de volgende 3 taken uit:

 1. Gasketel controleren en reinigen

  De technicus controleert en reinigt eerst de gasketel zelf, de brander en ook het rookkanaal. Hij controleert ook de verluchting van het stooklokaal, de aanvoer van verbrandingslucht en de verbrandingswaarden. Stelt hij abnormale slijtage vast bij bepaalde onderdelen van je installatie? Dan voert hij ook de nodige herstellingswerken uit.

 2. Gasketel correct afstellen en metingen uitvoeren

  Na de controle en reiniging stelt de technicus je gasketel correct af en voert hij enkele wettelijk verplichte metingen uit.

 3. Attest opmaken

  Ten slotte maakt de technicus het verbrandings- en reinigingsattest op. Daarop staat de naam, het erkenningsnummer en de handtekening van de technicus. Als huurder moet je een kopie van dit attest aan de eigenaar van de woning bezorgen. Bewaar zeker ook de laatste 2 attesten.

 

 

Prijs onderhoud cv-ketel gas

Het onderhoud van je verwarmingsinstallatie op gas kost gemiddeld 100 à 200 euro, incl. btw. Is je woning ouder dan 10 jaar? Dan geniet je bovendien van het verlaagde btw-tarief van 6% in plaats van 21%.

TIP: de prijs kan verschillen van technicus tot technicus. We raden daarom aan offertes aan te vragen bij 2 à 3 verschillende technici. Zo kan je makkelijk prijzen, adviezen, uitvoeringstermijnen, … vergelijken. Informeer je ook over de mogelijkheid van een onderhoudscontract. Dat is vaak goedkoper dan afzonderlijke onderhoudsbeurten én zo ben je zeker dat je cv-onderhoud tijdig uitgevoerd wordt. Start je aanvraag hier.

 


2. Onderhoud cv-ketel mazout = jaarlijks

onderhoud cv

Heb je een centraal stooktoestel op mazout (stookolie)? En heeft je cv-ketel een vermogen van meer dan 20 kilowatt (het vermogen van de meeste cv-ketels in woningen)? Dan ben je wettelijk verplicht om je verwarmingsinstallatie jaarlijks te laten onderhouden. Die verplichting geldt zowel voor particulieren als voor bedrijven.

 

Wie moet het onderhoud uitvoeren?

Enkel een erkende ’technicus vloeibare brandstof’ mag het onderhoud van je centrale verwarming op mazout uitvoeren. Goed nieuws, alle technici die ingeschreven zijn bij de Buldit-offerteservice zijn erkend door de Vlaamse overheid.

 

Werkwijze onderhoud mazoutketel

Het onderhoud van je verwarming op mazout duurt doorgaans 1,5u à 2u. De erkende technicus voert tijdens die check-up de volgende taken uit:

 1. Mazoutketel controleren en reinigen

  De technicus kuist het volledige stooktoestel grondig (mazoutketel zelf, onderdelen van de mazoutbrander, …). Hij controleert ook de algemene staat van het stooktoestel, de verluchting van het stooklokaal, de aanvoer van verbrandingslucht en de verbrandingswaarden. Merkt hij abnormale slijtage op bij bepaalde onderdelen van je cv-installatie (bv. dichtingsringen, thermokoppel, …)? Dan voert de technicus de nodige herstellingswerken uit.

 2. Mazoutketel correct afstellen en metingen uitvoeren

  Na de controle en reiniging meet de technicus je mazoutketel uit met een rookgastester. Op basis van de resultaten van die metingen stelt hij je mazoutketel correct af. En dat volgens de waarden die de Vlaamse overheid en de fabrikant van het stooktoestel opleggen.

 3. Attest opmaken

  Ten slotte maakt de technicus het verbrandings- en reinigingsattest op. Daarop staat de naam, het erkenningsnummer en de handtekening van de technicus. Als huurder moet je een kopie van dit attest aan de eigenaar van de woning bezorgen. Bewaar zeker ook de laatste 2 attesten.

 

 

Prijs onderhoud cv-ketel mazout

Het onderhoud van je verwarmingsinstallatie op mazout kost gemiddeld 150 à 200 euro, incl. btw. Is je woning ouder dan 10 jaar? Dan geniet je bovendien van het verlaagde btw-tarief van 6% in plaats van 21%.

TIP: de prijs kan verschillen van technicus tot technicus. Wil je eenvoudig prijzen, maar ook adviezen en uitvoeringstermijnen vergelijken? Vraag dan offertes aan bij 2 à 3 verschillende technici. Informeer je ook over de mogelijkheid van een onderhoudscontract. Dat is vaak goedkoper dan afzonderlijke onderhoudsbeurten én zo ben je zeker dat je cv-onderhoud tijdig uitgevoerd wordt. Start je aanvraag hier.

 


3. Onderhoud cv-ketel vaste brandstof = jaarlijks

onderhoud verwarming

Heb je een centraal stooktoestel op vaste brandstof (hout, pellets of steenkool)? Dan ben je wettelijk verplicht om je verwarmingsinstallatie jaarlijks te laten onderhouden. Die verplichting geldt zowel voor particulieren als voor bedrijven.

 

Wie moet het onderhoud uitvoeren?

Enkel een geschoolde vakman mag het onderhoud van je centrale verwarming op hout, pellets of steenkool uitvoeren. In tegenstelling tot bij cv-installaties op gas of mazout gaat het hier niet om een erkende technicus. Goed nieuws, alle vakmannen die ingeschreven zijn bij de Buldit-offerteservice beschikken over de nodige expertise en ervaring voor het onderhoud van je verwarming.

 

Werkwijze onderhoud cv-ketel op vaste brandstof

Een geschoolde vakman is ongeveer 1u à 1,5u bezig met het onderhoud van je centrale verwarming op vaste brandstof. Binnen dat tijdsbestek houdt deze expert zich bezig met de volgende taken:

 1. Ketel op vaste brandstof controleren en reinigen

  De geschoolde vakman controleert en reinigt eerst de ketel zelf, de brander en ook het rookkanaal. Hij checkt ook de verluchting van het stooklokaal, de aanvoer van verbrandingslucht en de verbrandingswaarden. Stelt hij abnormale slijtage vast bij bepaalde onderdelen van je installatie? Dan voert hij ook de nodige herstellingswerken uit.

 2. Ketel op vaste brandstof correct afstellen en metingen uitvoeren

  Na de controle en reiniging stelt de vakman je ketel op vaste brandstof correct af en voert hij enkele wettelijk verplichte metingen uit.

 3. Opmaken attest

  Ten slotte maakt de geschoolde vakman het reinigingsattest op. Daarop staat zijn naam en handtekening. Als huurder moet je een kopie van dit attest aan de eigenaar van de woning bezorgen. Bewaar zeker ook de laatste 2 attesten.

 

 

Prijs onderhoud cv-ketel vaste brandstof

Het onderhoud van je verwarmingsinstallatie op vaste brandstof kost gemiddeld 100 à 150 euro, incl. btw. Is je woning ouder dan 10 jaar? Dan geniet je bovendien van het verlaagde btw-tarief van 6% in plaats van 21%.

TIP: de prijs kan verschillen van vakman tot vakman. Je doet er daarom goed aan offertes aan te vragen bij 2 à 3 verschillende vakmannen. Zo kan je niet alleen prijzen, maar ook adviezen, uitvoeringstermijnen, … vergelijken. Vraag zeker ook naar de mogelijkheden van een onderhoudscontract. Dat is vaak goedkoper dan afzonderlijke onderhoudsbeurten én zo ben je zeker dat je cv-onderhoud tijdig uitgevoerd wordt. Start je aanvraag hier.

 

 

Offertes voor centrale verwarming ontvangen?

Kies voor een gespecialiseerd installateur en verzeker jezelf van een correcte uitvoering van de werken. Via onderstaand formulier ontvang je vrijblijvend prijsvoorstellen en advies van maximaal 3 vakmannen actief in jouw buurt.

 • Gratis
 • Vrijblijvend
 • Vergelijk & Bespaar
 • Gespecialiseerde installateurs