Onderhoud centrale verwarming moet elk jaar gebeuren

Het onderhoud van de centrale verwarming moet jaarlijks gebeuren. Dit onderhoud kan men echter niet zelf doen en hiervoor kan men best beroep doen op een gespecialiseerd bedrijf. U krijgt hiervan trouwens een attest dat u moet kunnen voorleggen aan uw brandverzekering.

Een slecht onderhoud van uw centrale verwarming heeft tot gevolg dat het rendement veel minder is dan voorzien. U verbruikt dus meer energie dan dat er omgezet wordt in warmte. Ook bestaat er steeds het gevaar voor CO vergiftiging bij een slecht onderhouden ketel.

Het onderhoud van centrale verwarming die werkt met gas is nodig wanneer u 1 van de volgende problemen opmerkt:

– De waakvlam heeft een gele kleur of gaat regelmatig uit
– De ketel geeft soms zwarte rook
– Het water wordt minder warm dan normaal
– De boiler raakt regelmatig oververhit
– De brander maakt soms veel lawaai

Onderhoud centrale verwarming voor een hoger rendement

Tijdens het onderhoud van de centrale verwarming die werkt op gas zal men volgende punten controleren:

– Gas- en elektriciteitsleidingen worden gecontroleerd
– De brander en injectoren worden gereinigd
– Eventueel worden de injectoren vervangen
– De injector van de waakvlam wordt gereinigd
– Reinigen van luchtinlaten en warmtewisselaar
– De ontsteking wordt bijgeregeld
– De branderbekkens worden ontdaan van stof
– Alle controlemechanismen worden nagekeken
– De dichtingen tussen de boiler worden nagekeken op lekkage
– De druk in de boiler zal bijgesteld worden

Het onderhoud van centrale verwarming die werkt met stookolie is uitgebreider omdat stookolie een vettige brandstof is in vergelijking met gas, wat een droge brandstof is.

Mogelijke problemen die erop wijzen dat een onderhoud nodig is zijn:

– Zwarte rook uit de schoorsteen van de boiler
– Roetneerslag in de ruimte waar de boiler staat
– Rookontwikkeling tijdens het aanslaan van de boiler
– Moeilijkheden tijdens het aanslaan van de boiler
– Brander gaat regelmatig in veiligheid
– Brander maakt veel lawaai tijdens het in werking zijn

Al deze zaken wijzen op een onvolledige verbranding van de stookolie en moeten zo snel mogelijk verholpen worden om CO vergiftiging te verhinderen.

Tijdens het onderhoud worden volgende zaken gecontroleerd:

– De brander en branderkamer worden volledig gereinigd
– Alle roetneerslag moet worden verwijderd
– De injectoren worden vervangen
– Alle luchtinlaten worden gereinigd
– De ontsteking moet worden afgesteld
– De druk in de brander wordt gecontroleerd
– Dichtingsringen worden nagekeken op lekkage