Mechanische ventilatie

Bij mechanische ventilatie wordt er continu lucht afgevoerd uit de vochtigste kamers zoals de keuken en de badkamer. Het systeem bestaat meestal uit een ventilatie eenheid die geplaatst kan worden in een open kast om plaats te besparen.

Er bestaan ook kamerventilators die continu in werking zijn. Het systeem kan op verschillende snelheden werken. Zo is het mogelijk om het systeem tegen lage snelheid te laten werken waardoor men een continu ventilatie krijgt, en tegen hoge snelheid waardoor men snel een teveel aan vochtigheid kan afvoeren.

Verse lucht zal vervolgens aangezogen worden via roosters die zich in de buitenmuren of boven de ramen bevinden. Door onderaan de binnendeuren een rooster te voorzien kan de verse lucht ongehinderd door elke kamer circuleren. Het systeem kan zowel manueel als automatisch (met vochtigheidsensor) in de hoogste stand gezet worden.

De verluchtingskanalen moeten op een zodanige manier geplaatst worden dat de lucht er doorheen kan passeren met zo weinig mogelijk weerstand. Dit wil zeggen dat de kanalen niet langer mogen zijn dan noodzakelijk en dat er zo weinig mogelijk bochten mogen zijn.

De kanalen moeten goed vastgezet worden aan de roosters om er voor te zorgen dat alle vochtige lucht goed afgevoerd kan worden. Men zal de kanalen, roosters, en ventilators regelmatig moeten controleren op stofvorming.

Dit systeem kan eenvoudig geintegreerd worden in elke nieuwbouwwoning of bij de renovatie van een bestaande woning en zorgt voor een continu ventilatie. De werking is eenvoudig te controleren en te bedienen.

Mechanische ventilatie met warmterecuperatie

Bij dit systeem wordt de toevoer en afvoer geïntegreerd in 1 systeem. Warme en vochtige lucht wordt afgezogen uit de kamers waar dit nodig is en deze wordt door een warmtewisselaar gestuurd voordat het de woning verlaat. Verse binnenkomende lucht wordt dankzij de warmtewisselaar opgewarmd en in de woning geblazen.

Dergelijke systemen kunnen doeltreffend een deel van de warmtevoorziening van een woning voor hun rekening nemen, maar alleen wanneer de woning zeer goed geïsoleerd is. Het ventilatiesysteem kan op verschillende snelheden werken zoals op een continu lage snelheid waardoor er steeds een toevoer van verse lucht in de woning is. Wanneer het nodig is kan het ventilatiesysteem ook op een hogere snelheid werken om een teveel aan vochtigheid snel af te voeren.

Een ventilatiesysteem met warmterecuperatie is in staat om onafhankelijk van weersomstandigheden een woning te voorzien van een goede ventilatie en warmteverdeling. Men kan echter alleen energie besparen wanneer de woning zeer goed geïsoleerd is en wanneer alle afgevoerde lucht doorheen de warmtewisselaar gaat.

Voordelen:
– Voorverwarmde lucht wordt aangevoerd
– Er is minder verwarming nodig dankzij de warmtewisselaar
– Inkomende lucht passeert eerst langs een filter

Nadelen:
– Installatiekosten zijn vrij hoog
– De woning moet goed geïsoleerd zijn
– Ingewikkelde installatie

Er zijn nog meerdere voordelen verbonden aan een dergelijk systeem. Vooral de vorming van condensatie kan sterk verminderd worden wat ook schimmelvorming tegengaat. Er is eveneens een vermindering van ongecontroleerde ventilatie (trok) merkbaar wanneer de woning goed tochtvrij gemaakt werd.

De binnenkomende lucht gaat eveneens door een reeks filters passeren wat alle verontreinigingen die van buitenaf komen uit de lucht haalt. Dit wil wel zeggen dat de ventilators harder moeten werken om de grotere weerstand ten gevolge van de filters te kunnen overwinnen.

Inkomende en uitgaande luchtstromen kunnen vermengd worden door een slechte plaatsing van de in- en uitgangen. Een gebrek aan inzicht tijdens de ontwerpfase kan er toe leiden dat het energieverbruik in de hoogte gaat en dat vochtigheid niet doeltreffend afgevoerd kan worden. Door het systeem op hoge snelheid te laten werken kan men op zeer korte tijd veel vochtige lucht uit een bepaalde ruimte halen.

Om geluidsoverlast van buitenaf tegen te gaan kunnen de buitenroosters voorzien worden van een geluidswerend scherm waardoor straatlawaai doeltreffend kan tegengehouden worden. De buitenzijde van de kanalen kan ook voorzien worden van een brandwerend materiaal. Hierdoor zal in het geval brand het vuur zich maar moeizaam kunnen verspreiden via de kanalen.

Het rendement van warmteterugwinning bedraagt rond de 85%.