Premie verwarming 2018

Laatste update, 19 november 2018 – Voor de installatie van centrale verwarming kan je aanspraak maken op enkele interessante premies. Via onder meer de Vlaamse renovatiepremie, Vlaamse verbeteringspremie, Totaalrenovatiepremie, … kan je de kosten van jouw investering drukken. Alles over de verschillende premies waarop je aanspraak kan maken en de voorwaarden lees je in dit artikel.

Ga snel naar: Vlaamse renovatiepremieVlaamse verbeteringspremiePremie van de netbeheerderTotaalrenovatiebonusGemeentelijke premies – Vermindering van de onroerende voorheffing

 

 

1. Vlaamse renovatiepremie

Wil je jouw woning renoveren, dan kom je misschien in aanmerking voor een Vlaamse renovatiepremie. De werken die in aanmerking komen zijn opgedeeld in 4 categorieën, waaronder categorie 4 ‘Technische installaties’ zoals centrale verwarming.

 

Om welke installaties gaat het?

 • De plaatsing van een hoogrendementsketel met het label HR+ of HR Top (aardgas) of Optimaz of Optimaz-elite (stookolie) of de plaatsing van een houtpelletketel om de hele woning te verwarmen. (Voor ketels geproduceerd vanaf 26/09/2015 is het Europees label B of A vereist.)
 • Centrale verwarming met warmwaterdistributie voor vloerverwarming.
 • Samen met de plaatsing of de vervanging van de centraleverwarmingsketel gelden ook:
  • Alle installatieonderdelen om de hele woning te voorzien van centrale verwarming.
  • Alle werkzaamheden die bijdragen tot de sanering van de oorspronkelijke toestand. Bijvoorbeeld: werken voor het uitbreken, weghalen en neutraliseren van een mazouttank als ze door een aannemer gebeuren en als ze samen gebeuren met andere werken aan de centrale verwarming.

 

Bedrag renovatiepremie centrale verwarming

Je krijgt 20 of 30% van de facturen (excl. BTW) terugbetaald, afhankelijk van je inkomen. De factuur voor de uitgevoerde werkzaamheden moet per categorie minstens €2.500 (excl. BTW) bedragen. Voor centrale verwarming is er wel een bovengrens voor de berekening van de premie. Bij facturen hoger dan dat maximumbedrag van €7500 (excl. btw) houdt men enkel rekening met dat maximumbedrag voor de berekening.

 

Voorwaarden & Aanvraagprocedure

Heb je de afgelopen 10 jaar al een renovatiepremie ontvangen in het oude systeem (1 premie in 10 jaar), dan kan je geen nieuwe premie meer aanvragen. Pas na 10 jaar kan je opnieuw een aanvraag doen voor een renovatiepremie (nieuw systeem, 2 premies in 10 jaar). Kreeg je de voorbije 10 jaar een verbeteringspremie, dan wordt het bedrag van die premie van de renovatiepremie afgetrokken voor werken uit dezelfde categorie.

Een renovatiepremie aanvragen kan na de uitvoering van de werken en wanneer je de nodige facturen hebt. Je kan maximum 2 aanvragen doen in 10 jaar tijd. Dat kan met een tussenperiode van minimum 1 jaar en maximum 2 jaar.

Een aanvraag kan slechts voor 2 categorieën tegelijkertijd. Voor elke categorie kan je bovendien maar 1x een premieaanvraag doen. Verhuur je de woning aan een sociaal verhuurkantoor, dan kan je in 1 keer een aanvraag doen voor 4 categorieën tegelijkertijd. Een tweede aanvraag is dan niet mogelijk.

Verder zijn er nog voorwaarden verbonden aan jouw inkomen, de woning, jouw andere eigendommen en de facturen van de werken. Alles over de voorwaarden en de aanvraagprocedure van de Renovatiepremie vind je op www.wonenvlaanderen.be.

 

Een van de belangrijkste voorwaarden voor bovenstaande premie is dat je de werken laat uitvoeren door een erkende aannemer. Aarzel niet en neem contact op voor een vrijblijvende offerte via ons offerteformulier. Een erkende vakman kan je bovendien voorzien van de nodige info over de premies waarop jij in jouw situatie aanspraak kan maken. 

 

premie verwarming

 

2. Vlaamse verbeteringspremie

Een persoon die zijn of haar woning in het Vlaams Gewest wil uitbreiden of verbeteren om aan de kwaliteitsnormen te voldoen of om overbewoning te verhelpen kan aanspraak maken op de Vlaamse verbeteringspremie.

 

Welke werken komen in aanmerking?

 • Installatie van 1 waterverwarmingstoestel op gas (warmwatergeiser) voor de productie van sanitair warm water. Kan alleen voor een gastoestel van het type C, met gesloten verbrandingsruimte. (Premie €250)
 • Installatie van max. 3 individuele verwarmingstoestellen op gas van het type C met gesloten verbrandingsruimte. (Premie €250)
 • Vervanging van een bestaande cv-ketel door een hoogrendementsketel (condensatieketel) op gas (label HR+ of HR Top) of stookolie (label Optimaz of Optimaz Elite). (Premie €250)
 • Installatie van of omschakeling naar centrale verwarming (cv). Het gaat om de levering en plaatsing van een centrale warmteproductie-eenheid met radiatoren in alle leefruimtes. (Premie €1000)
 • Bouwen, verbouwen, herstellen of aanpassen van een schouw of rookkanaal samen met de kosten voor dakdoorbreking en buitendakse schouwkoppen. (Premie €500)
 • Installatie van een zonneboiler. (Premie €750)

OPGELET: Het factuurbedrag moet het dubbele bedragen van het premiebedrag.

 

Voorwaarden & Aanvraagprocedure

In 10 jaar tijd kan je max drie keer een Vlaamse verbeteringspremie aanvragen. Elke aanvraag moet daarbij betrekking hebben op een andere categorie. Het aanvragen van een verbeteringspremie kan wel pas na de uitvoering van de werken.

Verder zijn er nog voorwaarden verbonden aan jouw inkomen, de woning en de facturen van de werken. Zo moeten de werken uitgevoerd worden door een erkende vakman. Via de offertepagina kom je in contact met erkende aannemers uit jouw regio en vraag je vrijblijvend offertes op maat aan. Alles over de voorwaarden en de aanvraagprocedure van de Verbeteringspremie vind je op www.wonenvlaanderen.be.

 

subsidie verwarming

 

3. Premie van de netbeheerder voor warmtepomp en zonneboiler

Voor een warmtepomp of zonneboiler kan je een premie van de netbeheerders Infrax en Eandis krijgen.

 

Premiebedragen

Het bedrag dat je krijgt hangt af van het type warmtepomp en de datum van jouw eindfactuur. Voor warmtepompen met een eindfactuur in 2018 (en 2017) gelden volgende bedragen:

 • Geothermische warmtepomp: €4000 (max. 40% van het factuurbedrag)
 • Lucht-waterwarmtepomp: €1500 (max. 40% van het factuurbedrag)
 • Hybride lucht-waterwarmtepomp: €800 (max. 40% van het factuurbedrag)
 • Lucht-luchtwarmtepomp: €300 (max. 40% van het factuurbedrag)

De premie wordt verdubbeld (max. 40% van het factuurbedrag) als de woning in een gebied ligt zonder aardgasnet of als de warmtepomp er komt ter vervanging van elektrische weerstandsverwarming (in een woning die vóór 1/1/2006 op het elektriciteitsnet is aangesloten met toepassing van uitsluitend nachttarief). Voor beschermde afnemers wordt de premie en het maximumbedrag verhoogd met 50%.

Voor een zonneboiler bedraagt de premie tot 550 euro per m², met een maximum van 2750 euro en 40% van het factuurbedrag (eindfactuur 1-1-2017 tot 31-12-2018).

 

Voorwaarden

 • De woning moet uiterlijk op 31/12/2013 aangesloten zijn op het elektriciteitsnet of de bouwaanvraag werd ingediend uiterlijk op 31-12-2013 waarbij de woning pas vanaf 1-1-2014 werd aangesloten.
 • De plaatsing gebeurt door een aannemer. Vraag hier vrijblijvend advies en prijzen aan bij erkende aannemers uit jouw regio.
 • Uiterlijk 12 maanden na de factuurdatum moet de premieaanvraag de netbeheerder bereiken. De factuur mag nooit ouder zijn dan 1 jaar.
 • Het toestel moet voldoen aan de technische eisen.

» Specifieke voorwaarden voor warmtepompen
Het moet gaan om een nieuwe elektrische warmtepomp of gaswarmtepomp. Geothermische warmtepompen moeten het label A++ hebben. Voor de overige warmtepompen volstaat het label A+. De warmtepomp mag niet gebruikt worden voor actieve koeling, maar moet gebruikt worden voor de verwarming van een ruimte en eventueel sanitair water. Warmtepompboilers komen niet in aanmerking.

» Specifieke voorwaarden voor zonneboilers
Het moet gaan om een nieuwe zonneboiler voor de aanmaak van sanitair warm tapwater, eventueel gecombineerd met verwarming van de woning.

 

Aanvraagprocedure

De aanvraag van de premie voor een zonneboiler of warmtepomp is alleen geldig met de juiste papieren. Ook een ingevuld en ondertekend attest van de aannemer is vereist. Het aanvraagformulier van de netbeheerder downloaden of de premie online aanvragen kan via de website vreg.be. Je vind er ook uitgebreide info over de aanvraagprocedure, voorwaarden, enz.

 

verwarming premie

 

4. Totaalrenovatiebonus

Combineer je de installatie van een zonneboiler of warmtepomp met 2 andere energiebesparende maatregelen, dan kom je in aanmerking voor een Totaalrenovatiebonus. Deze bonus krijg je als je sinds 2017 drie of meer energiebesparende maatregelen toegepast hebt, d.w.z. als je minstens 3 premies van de netbeheerder aanvraagt (of 2 premies combineert met de installatie van ventilatie). Volgende maatregelen komen in aanmerking:

 • Dak- of zoldervloerisolatie
 • Buitenmuurisolatie (langs buitenzijde of binnenzijde) en/of spouwmuurisolatie
 • Kelderisolatie of vloerisolatie op volle grond
 • Nieuwe beglazing
 • Zonneboiler
 • Warmtepomp
 • Ventilatiesysteem

 

Bedrag bonus

De bonus is afhankelijk van het aantal energiebesparende maatregelen. Voor een eengezinswoning bedraagt de totaalrenovatiebonus €1250 (voor 3 investeringen), 1750 euro (voor 4 investeringen), 2750 euro (voor 5 investeringen), 3750 euro (voor 5 investeringen), 3750 euro (voor 6 investeringen) en 4750 euro (voor 7 investeringen). De toekenning van de totaalrenovatiebonus gebeurt automatisch zodra de netbeheerder vaststelt dat je er recht op hebt.

 

Voorwaarden

 • De woning, wooneenheid of het woongebouw moet voor 31 december 2005 aangesloten zijn op het elektriciteitsnet of de bouwaanvraag werd ten laatste op 31 december 2005 aangevraagd.
 • De eindfactuur van de 1e investering heeft een datum vanaf 1/01/2017.
 • De voorwaarden voor de premies voor de aparte werken blijven gelden.
 • De investeringen moeten uitgevoerd worden binnen 5 jaar.

 

 

5. Gemeentelijke premies verwarming

In sommige gemeenten kan je ook een gemeentelijke premie aanvragen voor de plaatsing van een energiezuinige verwarmingsinstallatie, zonneboiler, warmtepomp, … De premies variëren naargelang de gemeente waar je woont. Ga dus zeker te rade bij jouw lokaal bestuur om te kijken of er premies zijn en wat de voorwaarden zijn.

 

 

6. Vermindering van de onroerende voorheffing voor ingrijpende energetische renovaties (IER)

Wanneer je een ingrijpende energetische renovatie uitvoert (IER), krijg je een korting op de onroerende voorheffing. Het houdt in dat de technische installaties om een specifiek binnenklimaat te realiseren in de woning (vb. verwarming) volledig zijn vervangen én dat minstens 75% van de bestaande en nieuwe buitenschil wordt (na)geïsoleerd. De korting op de onroerende voorheffing geldt voor 5 jaar en bedraagt:

 • 50% wanneer je na de IER een E-peil van maximaal E90 haalt.
 • 100% wanneer je na de IER een E-peil van maximaal E60 haalt.

 

Voorwaarden

 • De stedenbouwkundige vergunning van de IER werd aangevraagd vanaf 1 oktober 2016.
 • Het toegekende E-peil moet betrekking hebben op het volledige gebouw of de volledige woning.
 • De eigenaar hoeft niet gedomicilieerd te zijn in het gebouw.
 • De vermindering wordt ook toegekend voor een tweede verblijf.

 

 

LET OP: Je kan enkel aanspraak maken op deze premies als de verwarming, zonneboiler, warmtepomp, … geplaatst wordt door een erkende aannemer. Benieuwd naar advies en een prijs op maat van jouw situatie en wensen? Via de offertepagina kom je in contact met verschillend erkende aannemers uit jouw regio en kan je vrijblijvend offertes aanvragen.

 

Bron: Vlaanderen.be