Verwarming premies : verschillend per regio

Er zijn verschillende soorten premies beschikbaar voor wie ecologisch verantwoorde wijzigingen aan zijn woning of verwarmingssysteem laat uitvoeren. Of u in aanmerking komt voor een bepaalde premie hangt in eerste instantie af van de regio waar u woont. Zo zijn er per provincie of per gemeente verschillende premies mogelijk. Voor meer informatie hierover kan u best contact opnemen met uw provincie of gemeentebestuur.

Het is ook best mogelijk dat u bij een leverancier van verwarmingssystemen een bepaalde premie krijgt bij de aankoop van een energiezuinig systeem. Deze premies zijn dan niet afkomstig van de overheid, maar het zijn initiatieven van de fabrikanten zelf. Soms kan u alleen maar aanspraak maken op deze premie indien u een nieuw toestel laat installeren door het betreffende bedrijf. Hierbij zal het oude en vervuilende systeem gedemonteerd en meegenomen worden.

Een premie kan een geldsom zijn die men u uitbetaald wanneer u voldoende bewezen hebt, meestal aan de hand van facturen, dat u uw woning energiezuiniger gemaakt hebt. In sommige gevallen krijgt u geen geld uitbetaald maar kan u de gedane investeringen als onkosten invullen op uw belastingaangifte.

Verwarming premies : verminderde belasting op inkomsten

Zo kan u van de overheid een premie krijgen wanneer u een vervuilende stookolieketel vervangt door een condensatieketel of lage temperatuur ketel. Ook zonnecellen of een systeem om water op te warmen met zonne-energie komt in aanmerking voor een premie. Als laatste krijgt u belastingvoordeel wanneer u uw woning uitrust met een warmtepomp.

Ook wie extra isolatie in zijn woning voorziet kan aanspraak maken op een premie. Zo komt het installeren van dubbele beglazing en het plaatsen van dakisolatie in aanmerking. Hou er wel rekening mee dat dergelijke energiebesparende maatregelen niet goedkoop zijn. Het gaat meestal over investeringen van duizenden euro’s en het bedrag van de premies is in verhouding vrij laag voor bepaalde projecten. Toch kan het belastingvoordeel hoog oplopen.

Laat ons echter het belangrijkste voordeel voor deze vernieuwingen niet uit het oog verliezen, namelijk werken aan een beter milieu en een betere toekomst.